Skip to main content

Voorraad en doorlooptijdreductie

Voorraad, capaciteit en doorlooptijd zijn communicerende vaten. Je verlaagt bijvoorbeeld de voorraad en daarna worden capaciteit en doorlooptijd kritisch. En visa versa. Waar het om gaat is het vinden van een optimum. Daar zijn wij sterk in. De sleutelsuccesfactor van onze aanpak is combinatie van gedegen data-analyse met praktische oplossingen in de logistieke aansturing. Wij starten altijd bij het begin, het vraagpatroon. Vanuit daar ontwerpen wij een logistiek concept, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de productportfolio en ander-zijds met de karakteristieken van de onderdelen-verwerving. Zo blijkt toch mogelijk te zijn de tegenstrijdige doelstellingen te combineren tot voordeel voor uw bedrijf.

Terug