Stork Food Systems heeft in zes maanden tijd de leverbetrouwbaarheid bij toeleveranciers doen stijgen van 85 procent naar 96 procent. Het deed dit door toeleveranciers inzicht te geven in hun eigen toekomstige werklast. "Als je ze iets geeft mag je ook iets van ze terug vragen", zegt supply chain manager Frans Faber.

Stork Food Systems produceert slachtlijnen voor onder andere pluimvee. Dit zijn complexe, klantspecifieke producten, waar een netwerk van toeleveranciers aan ten grondslag ligt. De leverbetrouwbaarheid van deze toeleveranciers moest omhoog, anders dreigde Stork FS te worden beknot in zijn groei.


verbeterenindriestappen


Inzicht in toekomstige werklast"
Het aantal orders bij toeleveranciers kan sterk fluctueren", vertelt supply chain manager Frans Faber. "Wat we hebben gedaan is bedrijven inzicht geven in de te verwachte orders. Ze krijgen hiermee een beeld van de toekomstige werklast zodat ze hierop kunnen anticiperen."

Nieuwe analysesoftware
Faber deed zijn verhaal vorige week in Rotterdam tijdens de klantendag van softwareleverancier Every Angle. De analysesoftware van dit bedrijf, die draait bovenop de software van SAP, bleek bij Stork FS een belangrijke enabler voor het verzamelen van de werklastinformatie per toeleverancier.

Alvast beginnen met standaarddelen
Faber: "In het verleden konden we in SAP wel zien welke verkooporders er aan zaten te komen, maar zolang deze niet definitief waren konden we niet zien welke onderdelen hiervoor precies nodig waren. Met Every Angle hebben we dat inzicht wel, ook als de stuklijst voor een nieuwe machine nog niet volledig is uitge-engineerd. In ieder product zitten altijd diverse standaarddelen waar toeleveranciers alvast mee kunnen beginnen."

Prioriteiten aangeven
Een andere verbetermaatregel is dat Stork FS binnen inkooporders prioriteiten kan aangeven. Als tijdens piekmomenten een toeleverancier er om bepaalde redenen niet in slaagt om alle onderdelen op tijd te leveren, dan geeft de software van Every Angle aan welke orders absoluut kritisch zijn. Toeleveranciers kunnen zich hier dan even helemaal op concentreren zodat voor Stork FS de schade minimaal blijft.

Terugkoppelen van leverbetrouwbaarheid
Vendor rating oftewel het terugkoppelen van de leverbetrouwbaarheid per toeleverancier, is een derde maatregel die Faber heeft genomen. "Als je naar een individuele toeleverancier terugkoppelt wat zijn leverprestatie is geweest, heb je de eerste winst al te pakken. Iedereen die onder het gemiddelde zit gaat toch direct bij zichzelf te rade. Er waren bijvoorbeeld toeleveranciers die direct besloten om een extra planner aan te nemen."

Betere prestatie als wisseldgeld
Als wisselgeld voor de feedback vond Faber dat hij iets terug mocht vragen aan zijn supply chain-partners. Zoals gezegd moest de leverbetrouwbaarheid omhoog. Hiervoor werden per toeleverancier concrete doelstellingen opgesteld. En met succes. "Van slechts twee toeleveranciers hebben we afscheid moeten nemen, maar verder zien we dat vrijwel alle toeleveranciers hun doelstellingen hebben gehaald. De gemiddelde leverbetrouwbaarheid s gestegen van 85% naar 96%.

Chainlinq | Gerealiseerd doorBCWebdesign / Monique's Webdesign / 2022