Skip to main content

Dat laatste nomen wij uitbesteden. Dit is tegenwoordig een wereldwijde business, van Europa tot in China of India. Niet alleen voor producten, maar ook zeker voor diensten. Waarom uitbesteden; vanwege de kosten, de flexibiliteit en het feit dat u focus kunt aanbrengen bij mensen en middelen. Mooi deze trends, maar wordt er voor de laagste prijs uitbesteed en hoe zit het met kwaliteit en logistiek? Het antwoord is terug te brengen tot de vraag: hebben uw medewerkers de kennis en ervaring van efficiënte productieprocessen buiten de deur? ChainlinQ ondersteunt het uitbesteden door OEM’rs met een bewezen aanpak.


geld uitgeven


Uitbesteden is lastig
Ondanks dat er 30 tot 40 procent van de uitgaven naar uitbesteding gaan, ontbreekt het vaak aan een structurele aanpak. Dat heeft een aantal oorzaken, welke terug te voeren zijn naar een gebrek aan aandacht en productie-ervaring. Omdat je er niet kunt ‘scoren’ bij het management, maken veel inkopers niet de stap naar uitbesteding. Als ze het wel doen, komt het gebrek aan ervaring met productie vaak om de hoek kijken, zeker als de eigen organisatie zelf niet meer produceert.

De dagelijkse praktijk
Op basis van de technische tekeningen worden er keurig drie offertes gevraagd; als de tijd er is. De laagste bieder krijgt het onderdeel. Maar, is dit de beste aanbieder of had hij toevallig werk nodig? Het eindresultaat van dit proces is dat leveranciers op onderdelen sterk wisselende resultaten boeken. Dit leidt tot een opstelling bij leveranciers dat het zoet het zuur moet compenseren, waar beide partijen geen voordeel mee hebben.

Onze visie en aanpak
De kern van uitbesteden is iemand anders te vragen iets te doen waar ze beter in zijn dan uw eigen organisatie. Waarin moet men beter zijn en welke partij is dat? Door een bewezen aanpak in een aantal stappen worden deze vragen beantwoord.
Allereerst ‘duiken’ wij in het tekeningpakket en maken snel en efficiënt een opdeling naar product-technologie groepen. Daarna komen een aantal stappen voor de hand liggende stappen, die toch te vaak niet goed worden uitgevoerd. Uniek in onze aanpak is het gebruik van parametrische calculatiemodellen. Als een passende leverancier is gevonden voor een product-technologie groep, wil je bij een nieuw onderdeel natuurlijk niet weer het hele proces opnieuw doorlopen. Vandaar dat wij de prijsvorming bepalen op basis van parametrische calculatiemodellen, die integraal onderdeel vormen van het af te sluiten contract.
Deze aanpak is een combinatie van categorie management met groepen technologie. Voeg daar aan toe een team met een ‘can do’ mentaliteit, die weten hoe een onderdeel het beste gemaakt kan worden. Tel daar bij op ons uitstekend netwerk in de toelevermarkt en uitbesteden levert geld op in plaats dat het geld kost.

Hoeveel levert het dan op?
Wij hebben bij kleine en grote ondernemingen product group management ingevoerd voor uitbesteding. Een besparing in de uitgaande geldstroom van 10% bij West-Europese prijsniveaus is goed haalbaar blijkt uit praktijk. Dat kan wel oplopen tot 30% bij het toepassen van ‘ontwerpen voor productie’, wat onze productie-engineers samen de nieuw gecontracteerde leveranciers in gang zetten. Kortom, het traject financiert zich zelf uit de opbrengsten.