Skip to main content

Suppy chain management

De essentie van suppy chain management is het doorgeven van informatie. Dit heeft twee aspecten: het systeem en de partijen die informatie willen uitwisselen. Op het vlak van informatie-uitwisseling is er tegenwoordig veel mogelijk. Een optimale supply chain vereist meer dan alleen technologie. Natuurlijk, het is een mooi begin om de operationele inkoopkosten te reduceren. Echte verbeteringen ontstaan, als beslissingen worden gemaakt op basis van gedeelde informatie over vraag- en aanbod. Dit vraagt veel meer, namelijk vertrouwen en transparantie tussen de partijen in de keten. Met de inzet van ChainlinQ kunt u op beide vlakken winst boeken: operationeel qua kosten en strategisch door uw supply chain om te zetten van knelpunt naar een succesfactor.

Terug