Lay-out en werkplekoptimalisatie

In onze visie hoort een lay-out een weerspiegeling van de organisatie te zijn. Van oudsher stond bij het opstellen van de lay-out het proces en de materiaalstroom centraal. Tegenwoordig is dat niet meer voldoende. Immers interactie van medewerkers en de informatiestroom zijn minstens zo belangrijk geworden. Op deze wijze draagt een goede lay-out niet alleen bij tot meer efficiëntie, maar ook tot een beter functionerende organisatie. Tot slot geldt hier dat ‘out of the box’ denken, of te wel buiten de bestaande muren, essentieel is voor de beste oplossingen. Onze achtergrond in bouwkundig ontwerp helpt hier zeker bij.

Terug

Chainlinq | Gerealiseerd doorBCWebdesign / Monique's Webdesign / 2022